มาตรการควบคุมและตวจสอบคุณภาพสินค้า

Yazan: admin | 29 October 2014 | Comments Off on มาตรการควบคุมและตวจสอบคุณภาพสินค้า
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ

สินค้าคุณภาพดีย่อมมีราคาสูงกว่าสินค้าคุณภาพไม่ดี คุณภาพของสินค้าในอดีตมีความหลากหลายและแตกต่างกันมาก สินค้าบางอย่างที่จำหน่ายในท้องตลาดขาดคุณภาพหรือคุณภาพต่ำไม่เหมาะสมกับราคา รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าขึ้นเพื่อควบคุมคุณลักษณะต่างๆของสินค้า เช่น ลักษณะทางกาย ได้แก่ ขนาด น้ำหนัก สี ฯลฯลักษณะทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นลักษณะต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบางอย่างบางชนิดจะถูกกำหนดคุณภาพในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของการควบคุม การควบคุมคุณภาพ เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ผลผลิตอันได้แก่ สินค้า บริการ มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้ดี กิจกรรมดังกล่าวนั้นได้แก่ การควบคุมวัตถุดิบ การออกแบบ และกระบวนการผลิต หรือหมายถึงการจัดการควบคุมวัตถุดิบและการควบคุมการผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีข้อบกพร่องและเกิดการเสียหาย การบริหารงานในด้านการควบคุมวัตถุดิบ และการควบคุมการผลิตเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมามีข้อบกพร่องและเสียหายนั่นเอง หรือการบังคับให้กิจกรรมต่างๆดำเนินการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดคุณลักษณะเอาไว้ คุณภาพของสินค้าจะกำหนดโดยผู้ผลิต คุณภาพจะกำหนดทั้งรูปลักษณะที่มองเห็นได้และค่าที่ตรวจสอบโดยเครื่องมือ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะได้จากงานวิจัยของผู้ผลิตเองหรือค่ามาตรฐานตามกฎหมาย เช่น ค่ากำหนดจากตำรายาสำหรับยาสำเร็จรูป ในการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคจึงต้องตรวจสอบคุณลักษณะภายนอกที่ถูกต้องด้วยตนเอง สำหรับคุณลักษณะที่ต้องตรวจสอบโดยเครื่องมือคงต้องมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิต ในกรณีเช่นนี้มาตรฐานของผู้ผลิต ชื่อเสียงและผลงานในอดีตของผู้ผลิตจึงมีความสำคัญ จะช่วยให้เรามั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ผู้ผลิตรับรอง การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปแบบของสินค้าให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพเทียบเท่าและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และรวมไปถึงการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และให้บริการตามที่ลูกค้าต้องการ อันประกอบด้วยการศึกษาอายุการจัดเก็บของอาหาร การศึกษาการกระจายความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อ การหาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อของสินค้าในแต่ละประเภท เป็นต้น ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในด้านการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า และความพยายามในการปรับปรุงระบบในการควบคุมคุณภาพทำให้บริษัทมีการขยายตัวในตลาดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานหรือผู้บรรจุอาหารทั้งจากในส่วนตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

Recent Posts

August 2017
M T W T F S S
« Oct    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031