การจัดงานแสดงสินค้าได้มากกว่าขายสินค้า

admin, 31 August 2015, Comments Off on การจัดงานแสดงสินค้าได้มากกว่าขายสินค้า
Categories: แนะนำสินค้าและบริการ
Tags:

การเรียนรู้ความต้องการและประเมินความพึงพอใจได้อย่างถึงหัวจิตหัวใจของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย เราต้องสัมผัสถึงตัวตน การได้พูดคุยแบบเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิด เพื่อให้เขาเป็นผู้บอกความต้องการกับเราได้โดยไม่ต้องเกรงใจ หรือเราจะบอกข่าวเล่าแจ้งกับเขาได้อย่างสนิทใจ ช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราได้สัมผัสซึ่งกันและกันนั้น คือการนำตัวเองเข้าสู่ตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ และประสบการณ์การได้สัมผัสเข้าถึงลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้เราได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าทุกครั้ง สามารถนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องที่เรามองไม่เห็น การจัดงานแสดงสินค้าได้มากกว่าขายสินค้า เพราะ…….

1. งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือที่ใช้งบประมาณที่ประหยัดและทรงประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ

ตามปกติการติดต่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องยุ่งยากและสิ้นเปลืองงบฯ มาก แต่การจัดงานแสดงสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หนังสือ มอเตอร์โชว์ เทศกาลท่องเที่ยว หรือสินค้าประเภทไอที ฯลฯ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของลูกค้าเป้าหมายในสินค้านั้นๆ อย่างชัดเจนคราวละมากๆ มีงานวิจัยยืนยันว่า การจัดงานแสดงสินค้าประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายต่อคนได้ถึง 4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งพนักงานขายลงพื้นที่

2. การจัดงานแสดงสินค้า ช่วยให้การเปิดรับและการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

โดยทั่วไปแล้วการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องยาก การจัดงานแสดงสินค้าจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มีการเปิดรับ และติดต่อลูกค้าใหม่ได้ดี อย่าลืมเก็บข้อมูล (Database) จากการลงทะเบียนลูกค้าเพื่อไว้ใช้ในการติดต่อลูกค้าในโอกาสต่อไปได้

3. การจัดงานแสดงสินค้า สามารถนำเสนอขายสินค้าได้ครบมิติ

เมื่อเปรียบเทียบการจัดงานแสดงสินค้ากับการโฆษณาผ่านสื่อ การแสดงสินค้าจะสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนมากกว่า เพราะลูกค้าสามารถทดลอง มองเห็น ชมการสาธิต หรือแม้กระทั่งดมกลิ่นหรือชิมรสชาติสินค้าได้อย่างเต็มที่ จึงถือเป็นเครื่องมือที่ทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้และยอมรับในสินค้าผ่านประสบการณ์ที่ผู้จัดเป็นผู้กำหนดขึ้นได้อย่างแยบยล

4. ช่วยให้ลูกค้าเปรียบเทียบ และติดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

ในงานแสดงสินค้า จะเป็นเวทีที่ทำให้ลูกค้าเปรียบเทียบสินค้า ราคา รูปแบบ สีสัน ฯลฯ ระหว่างตราสินค้าต่างๆ ได้ภายในงานเดียว ไม่ต้องไปเสียเวลาสำรวจเปรียบเทียบจากหลายๆ ที่ เพราะทุกตราสินค้าจะนำสินค้าของตนเองมาแสดง ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงคุณประโยชน์ สมรรถนะจากเจ้าหน้าที่ประจำบูธได้ ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

5. ช่วยเปิดโอกาสให้ทำการทดสอบและวิจัยตลาดสำหรับสินค้าใหม่ได้ Test Market for new Products

ลูกค้าที่มาชมงาน ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง จึงสามารถนำสินค้าใหม่มาทดลองและวิจัยตลาดได้เลย ไม่ต้องเสียบุคลากรและงบประมาณในการทำวิจัยอีกครั้ง โดยปกติแล้วนักกลยุทธ์จะถือโอกาสนี้ทำการสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ที่มีต่อตราสินค้าและบริการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนและวางกลยุทธ์ต่อไป

6. เปิดโอกาสให้นำสินค้าตนเองประกบตราสินค้าชั้นนำ

ในงานแสดงสินค้าหากเรามีการเตรียมการณ์และวางแผนอย่างดี สามารถสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มาชมบูธของเราได้ไม่ยาก ส่งให้ตราสินค้าเข้าของเราแสดงประกบกับบริษัทใหญ่ ๆ ทำให้ลูกค้าเปรียบทียบและมีทางเลือกมากขึ้น
การจัดงานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการ ถือเป็นช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าเราได้อย่างใกล้ชิด แม้จะไม่กว้างขวางคราวละ มากๆอย่างการทำแคมเปญผ่านสื่อโฆษณาสาธารณะที่ต้องใช้เงินก้อนมหาศาล ที่สร้างการรับรู้และเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง แต่การเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชิด งานแสดงสินค้า / นิทรรศการถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการจัดงานแสดงสินค้า …..

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website